Posiedzenie ZW PDOiR województwa mazowieckiego

      W dniu 12.02.2013 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa mazowieckiego. Zespół ustalił dobory oraz lokalizację doświadczeń PDO zbóż jarych i ziemniaków wszystkich grup wczesności. Uzgodnił również Listę Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego dla zbóż oraz ziemniaków na rok 2013.