Dzień Otwarty w SDOO w Seroczynie

      W dniu 25.06.2013 r. odbył się Dzień Otwarty w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, zorganizowany wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Siedlcach. Przybyłych rolników powitała pani dyrektor i zapoznała z zadaniami realizowanymi przez Stację. Następnie oglądali oni na polu doświadczenia z odmianami zbóż i ziemniaka gdzie prezentowane były również odmiany z listy zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego. Rolnicy chętnie korzystali z możliwości uzyskania fachowych porad udzielanych przez specjalistów.