Posiedzenie ZW PDOiR województwa mazowieckiego

      Kawęczyn i Skrzelew były miejscem letniego posiedzenia Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa mazowieckiego, które odbyło się dnia 26 czerwca 2013r.Wzięli w nim udział zaproszeni przedstawiciele samorządu: Pan Bogusław Linard Przewodniczący Rady Gminy Teresin, Pan Daniel Zdanowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa oraz jej członkowie: Pan Ryszard Kacprzak i Janusz Paradowski. Po lustracji doświadczeń założonych w systemie PDO w ZDOO w Kawęczynie zgromadzeni udali się do OSP Skrzelew, a po drodze obejrzeli poletka doświadczalne kukurydzy prowadzone przez Pana Tadeusza Szymańczaka. Następnie Przewodnicząca ZW PDOiR przedstawiła prezentację dotyczącą funkcjonowania i zadań systemu PDO na terenie województwa mazowieckiego. Inspektor Oceny Odmian Pan Michał Dybowski omówił nowo zarejestrowane odmiany zbóż ozimych. Zespół ustalił dobory odmian dla wszystkich gatunków zbóż ozimych, lokalizację doświadczeń z nimi prowadzonych oraz zaakceptował plan doświadczeń PDO w sezonie 2013-2014. Na zakończenie Pan wice- przewodniczący Tadeusz Szymańczak w prezentacji pokazał reakcję kukurydzy na podtopienia spowodowane niekorzystnym przebiegiem tegorocznej pogody.