Odwiedziny rolników z Serbii w Kawęczynie

Dnia 16 lipca 2013r.w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie gościło 40 rolników z Serbii. Z działalnością Zakładu i doświadczeniami prowadzonymi na polu zapoznała ich Pani Kierownik Anna Faryn. Następnie rolnicy odwiedzili gospodarstwo rodzinne Państwa Szymańczaków, gdzie zapoznali się z komputerowymi systemami sterowania maszynami rolniczymi oraz z możliwością wykorzystania pułapek na omacnicę prosowiankę do monitorowania jej nalotów na plantacje kukurydzy. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel firmy Bayer pan Marcin Serzysko.