XX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z IX Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach

W dniach 7 i 8 września pod hasłem „Bezpieczne Rolnictwo- zdrowe społeczeństwo” odbyły się w Siedlcach XX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z IX Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Uczestnikami tegorocznej imprezy były firmy hodowlane, handlowe i usługowe pracujące na rzecz rolnictwa, wytwórcy oraz grupy producentów rolnych. Piknik zbożowy, wystawa kolekcji roślin, prezentacja maszyn rolniczych oraz rzemiosła i rękodzieła ludowego znalazły się także w programie. W tej największej na terenie województwa mazowieckiego rolniczej imprezie wzięła udział Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie prezentując zboża i ziemniaki z Listy Odmian Zalecanych. Rolnicy mogli porozmawiać na temat skuteczności stosowanych zabiegów ochrony roślin i odporności wybranych odmian na różne patogeny. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. W dwudniowej imprezie uczestniczyło około 100 000 osób.