Posiedzenie ZW PDOiR województwa mazowieckiego.

W dniu 4.02.2014 r. już tradycyjnie w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa mazowieckiego. Głównymi punktami obrad było ustalenie Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego w roku 2014 oraz doboru i lokalizacji doświadczeń PDO zbóż jarych i ziemniaków wszystkich grup wczesności. Na liście odmian zalecanych do uprawy ( w 9 gatunkach ) znalazło się łącznie 70 odmian, w tym 55 zbóż i 15 ziemniaków.