/Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa mazowieckiegon

W dniu 8 lipca 2014r. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się letnie posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa mazowieckiego, które otworzył witając Zgromadzonych Dyrektor Oddziału Pan Witold Pająk Po obejrzeniu doświadczeń prowadzonych na polach MODR ze szczególnym uwzględnieniem założonych w systemie PDOiR, Inspektor Oceny Odmian poinformował zebranych o zmianach już dokonanych i proponowanych w Krajowym Rejestrze w roku 2014. Przedstawił też charakterystyki nowych odmian. Następnie Zespól ustalił dobory oraz lokalizację doświadczeń PDO oraz doświadczeń rozpoznawczych z katalogu CCA dla zbóż ozimych w sezonie 2014/2015