Brwinów Festiwal Nauki 2014

W dniu 17 października nasza Stacja wraz ze SDOO w Sulejowie uczestniczyła w XI Rolniczym Festiwalu Nauki odbywającym się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Centralną Biblioteką Rolniczą w Warszawie. Wśród prezentujących swoje osiągnięcia jednostek naukowych i badawczych znalazło się też nasze wspólne stoisko prezentujące odmiany zbóż, warzyw i roślin okopowych. Odwiedzający zaskoczeni byli ilością odmian i różnorodnością prezentowanych warzyw, a ich ciekawość wzbudziły szczególnie Lista Opisowa Odmian Roślin Rolniczych i Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2014.