Posiedzenie ZW PDO

W dniu 27 stycznia 2015r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się zimowe posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Było to ostanie posiedzenie ZW PDOiR kadencji 2011-2014. Za pracę w zespole, wniesioną wiedzę merytoryczną i zaangażowanie w rozwój rekomendacji odmian wręczone zostały Członkom Zespołu podziękowania podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktora Szmulewicza i Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Edwarda Gacka. Ustalono dobory i lokalizacje doświadczeń PDO zbóż jarych i ziemniaka oraz „Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego” (LOZ) dla zbóż jarych i ozimych oraz ziemniaków wszystkich grup wczesności.