XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa Poświętne

W dniach 13 i 14 czerwca w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyły się XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa. Ponad 400 wystawców, którzy wzięli udział w tej ważnej rolniczej imprezie to przedstawiciele firm hodowlanych i nasiennych, producenci i dystrybutorzy środków ochrony roślin i nawozów mineralnych oraz producenci ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych (zarówno do produkcji roślinnej jak i zwierzęcej) prezentujący najnowsze modele swoich marek. Na poletkach pokazowych można było obejrzeć odmiany zbóż, kukurydzy, buraka cukrowego, grochów i łubinów z różnych hodowli oraz doświadczenia PDOiR prowadzone w MODR Poświętne. Na wystawie zwierząt hodowlanych dokonano oceny i wyboru czempionów bydła mlecznego i trzody chlewnej. W niedzielę odbyła się konferencja pt. „PROW na lata 2014-2020 szansą dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego”. Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie prezentujące odmiany z LOZ dla woj. mazowieckiego na 2015r. oraz wyniki doświadczeń PDO.