XVII Dni Kukurydzy

W dniach 15-16 października SDOO w Seroczynie uczestniczyła w XII Rolniczym Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nawiązaniu do ogłoszenia przez ONZ roku 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleby, tematem konferencji naukowej w CDR w Brwinowie była „Gleba-Środowisko-Człowiek”. Drugi dzień konferencji (CBR w Warszawie) poświęcony został problematyce racjonalnego gospodarowania glebą i jej zasobami. Przedstawiona została również postać prof. Sławomira Miklaszewskiego jednego z najwybitniejszych polskich gleboznawców.

Wśród licznych jednostek naukowych i badawczych propagujących swoje osiągnięcia znalazło się nasze stoisko prezentujące odmiany zbóż, warzyw, roślin okopowych i bobowatych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się publikacje Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Listy Opisowe Odmian Roślin: Rolniczych, Sadowniczych i Warzywnych oraz Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw, a także regionalna LOZ dla województwa mazowieckiego na rok 2015.