Posiedzenie MZPDO

W dniu 26 stycznia 2016 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się zimowe posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Ustalono dobory i lokalizacje doświadczeń PDO zbóż jarych i ziemniaka oraz „Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego w 2016r.” dla zbóż jarych i ozimych oraz ziemniaków wszystkich grup wczesności. Ponieważ prowadzenie odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń w danym gatunku jest koniecznym warunkiem utworzenia LOZ, ustalenie doboru poprzedzone było omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu IV i województwa mazowieckiego. Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2016 roku. .