XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa Poświętne

W dniach 11 i 12 czerwca w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej ważnej rolniczej imprezie uczestniczyło ponad 500 wystawców - firm hodowlanych i nasiennych, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów mineralnych oraz producentów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Na poletkach pokazowych licznie odwiedzający imprezę rolnicy mogli obejrzeć odmiany zbóż, kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaków, bobu, grochów, łubinów oraz doświadczenia PDO prowadzone w MODR Poświętne. Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie prezentujące odmiany z LOZ dla woj. mazowieckiego na 2016r. Popytem wśród rolników cieszyły się publikacje „Wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych„ i „Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie mazowieckim w 2016r.”, które rozeszły się jak „ciepłe bułeczki”.