Dzień Otwarty w SDOO w Seroczynie

W dniu 23 czerwca 2016 roku odbył się Dzień Otwarty w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, zorganizowany wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Siedlcach. Przybyłych rolników powitała pani dyrektor i zapoznała z zadaniami realizowanymi przez Stację. Omówiła również wyniki przezimowania zbóż ozimych, zwracając uwagę na zmiany wartości mrozoodporności dla poszczególnych odmian. Następnie Specjaliści działu Badawczo-Doświadczalnego oprowadzili gości po polach doświadczalnych prezentując odmiany nowo zarejestrowane oraz z List Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa mazowieckiego dla gatunków zbóż ozimych i jarych oraz ziemniaków (wszystkich grup wczesności). Rolnicy oglądali z zainteresowaniem pozostałe doświadczenia, z burakiem pastewnym i kukurydzą na ziarno w dwóch grupach wczesności. Uwagę wszystkich skupiły doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) z pszenicą ozimą i jęczmieniem ozimym, w których najbardziej były widoczne skutki wymarzania po ostatniej zimie. Rolnicy chętnie korzystali z możliwości uzyskania fachowych porad udzielanych przez specjalistów. Dużą popularnością cieszyły się publikacje wyników doświadczeń PDO i LOZ dla województwa mazowieckiego w 2016 roku.