Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 24 czerwca 2016 roku w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się letnie posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wszystkich zgromadzonych powitał Dyrektor Oddziału Pan Łukasz Lewandowski. Następnie obecni członkowie Zespołu udali się na pola MODR O/Poświętne w celu obejrzenia doświadczeń PDO tam prowadzonych. Inspektor Oceny Odmian Pan Michał Dybowski omówił nowo zarejestrowane odmiany zbóż ozimych, skupiając się na ważniejszych wskaźnikach oceny wartości gospodarczej takich jak m.in.: zimotrwałość, plon, porażenie przez choroby. Zespół ustalił dobory odmian dla wszystkich gatunków zbóż ozimych, lokalizację doświadczeń PDO z nimi prowadzonych oraz doświadczeń rozpoznawczych ze wspólnotowego katalogu CCA oraz zaakceptował plan doświadczeń PDO w sezonie 2016-2017.