XVIII Dni Kukurydzy w Skrzelewie

W dniu 2 października w Skrzelewie odbyły się XVIII Dni Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogólnopolska Prezentacja Odmian. W programie imprezy znalazły się pokazy zbioru kukurydzy, pracy maszyn rolniczych, prezentacje firm branżowych. Przeprowadzonych zostało wiele konkursów, wręczono puchary i liczne nagrody. Na scenie prezentowały się zespoły artystyczne.

Wydarzenie to było szczególnie dla nas doniosłe ponieważ Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie otrzymał Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela za szczególne osiągnięcia w doświadczalnictwie odmianowym zbóż i kukurydzy. Na uroczystym wręczeniu pucharu był obecny również Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej prof. dr hab. Edward Gacek oraz Inspektor COBORU - Michał Dybowski. Zakład otrzymał jeszcze dwie cenne nagrody: Puchar Wojewody Łódzkiego za I miejsce w plebiscycie publiczności na najatrakcyjniejsze stanowisko wystawienniczo – targowe oraz Puchar Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery za zajęcie I miejsca w konkursie na najciekawsze stanowisko wystawienniczo-targowe. Nasze stoisko odwiedzili przedstawiciele znamienitych firm i instytucji związanych z rolnictwem między innymi: prof. dr hab. Józef Adamczyk-HR Smolice, prof. dr hab. Edward Arseniuk Dyrektor IHAR-PIB w Radzikowie, prof. dr hab. Marek Korbas IOR-PIB w Poznaniu, prof. dr hab. Tadeusz Michalski Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Dyrektor Biura PZPK Eugeniusz Piątek, dr Roman Warzecha IHAR-PIB w Radzikowie.

Wielkie uznanie należy się prowadzącemu już od wielu lat tą wspaniałą imprezę dr Tadeuszowi Szymańczakowi, który podkreślił, że w tym roku zyskała ona wymiar międzynarodowy goszcząc również przedstawicieli z Litwy.