XIII Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 20 -21 października odbył się XIII Rolniczym Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronat merytoryczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. SDOO w Seroczynie uczestniczyła w drugim dniu, którego tematem była „Woda w Rolnictwie w okresie nowych wyzwań”. Konferencję naukową otworzył podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki.

Z dużym zainteresowaniem oglądał również nasze stoisko prezentujące odmiany warzyw i roślin rolniczych oraz publikacje z 2016r. Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych: „Listy Opisowe Odmian Roślin Rolniczych”, „Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw”, a także regionalne LOZ dla województwa mazowieckiego i „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych”.