Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 19 stycznia 2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu odbyło się zimowe posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Głównymi punktami obrad było ustalenie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego w 2017 roku oraz doborów i lokalizacji doświadczeń PDO zbóż jarych i ziemniaków wszystkich grup wczesności. Ustalenie doborów poprzedzone było omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu IV i województwa mazowieckiego.

Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian, które zostaną zarejestrowane w roku 2017. Członkowie Zespołu mieli również okazję zobaczenia linii produkcyjnych małego przetwórstwa (owoców i warzyw, mięsa oraz mleka) w CDR w Radomiu.