XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa Poświętne 2017

W dniach 10 i 11 czerwca w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej ważnej rolniczej imprezie uczestniczyło ponad 400 wystawców - firm hodowlanych i nasiennych, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów mineralnych oraz producentów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Oddział Poświętne zaprezentował na polu doświadczalnym nowoczesne technologie uprawy roślin rolniczych oraz poletka demonstracyjne z kolekcją 418 odmian roślin uprawnych, a także doświadczenia PDO. Atrakcją wystawy były XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami, pokazy woltyżerki, kaskaderskie pokazy jazdy ułanów w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego.

Tak jak w latach poprzednich dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie. Odwiedzili go również znamienici goście w dniu 10.06. podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki wraz z dyrektorem MODR w Warszawie Sławomirem Piotrowskim oraz jego zastępcą Tomaszem Skorupskim, a w dniu 11.06 podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski, sekretarz stanu w KPRM Maciej Wąsik, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, z-ca dyrektora Mazowieckiego Oddziału ARiMR Ryszard Madziar, dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Warszawie Jacek Malicki, dr. Roman Warzecha IHAR-PIB Radzików, przedstawiciele hodowców, samorządu terytorialnego i innych instytucji związanych z rolnictwem.