Posiedzeniu Mazowieckiego Zespołu PDO

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Jadwisinie odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jego celem było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO, ich liczby i lokalizacji. Posiedzenie rozpoczęło się lustracją poletek doświadczalnych z ziemniakami, której przewodniczył dr Wojciech Nowacki - Kierownik Oddziału. Udział zakwalifikowanych polowo plantacji odmian zbóż ozimych na terenie województwa mazowieckiego omówiła Pani Elżbieta Kurowska – Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN w Warszawie. Inspektor COBORU Michał Dybowski przedstawił zmiany w organizacji posiedzeń wojewódzkich zespołów PDO. Dyskusja nad doborem odmian poprzedzona była omówieniem wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w 2017 roku.