Dzień Otwarty

W dniu 29.06.2017 r. odbył się Dzień Otwarty w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie zorganizowany wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Siedlcach. Przybyłych rolników powitała pani dyrektor i zapoznała z doświadczeniami realizowanymi w Stacji oraz omówiła odmiany zbóż zarejestrowane w 2017r. Następnie Pani Joanna Michalewska przedstawicielka Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu omówiła i zachęcała do kupna nowości polskiej prasy rolniczej. Potem rolnicy udali się na pole gdzie obejrzeli doświadczenia z odmianami zbóż, kukurydzy, łubinu i ziemniaka prezentujące nie tylko odmiany powszechnie uprawiane, ale przede wszystkim nowozarejestrowane i z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa mazowieckiego. Goście chętnie korzystali z możliwości uzyskania fachowych porad udzielanych przez specjalistów. Prezentacje polowe upraw według rolników są najlepszą możliwością porównania odmian, dlatego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu już indywidualnie mogą oglądać doświadczenia prowadzone w systemie PDO również w trakcie sezonu wegetacyjnego.