XXIV Międzynarodowe dni z Doradztwem Rolniczym.

W dniach 2-3 września br. na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce odbyły się XXIV Międzynarodowe dni z Doradztwem Rolniczym, Dni Siedlec, XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Wystawa Klaczy i Ogierów. Organizatorem imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce we współpracy z Miastem Siedlce. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Energii, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce i Starosta Siedlecki. W tym roku impreza przebiegła pod hasłem „Z tradycją do nowoczesności” podkreślającym, że pielęgnując tradycję i w oparciu o nią należy tworzyć rolnictwo nowoczesne, konkurencyjne, pełne innowacji. Podczas wystawy prezentowano najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, nawozy i herbicydy, metody upraw, nowe mieszanki pasz i środki ochrony roślin i również wyroby rzemiosła i rękodzieła ludowego. Cała ekspozycja zajęła ponad 17,00 ha powierzchni. W tym roku miała miejsce również wystawa sprzętu wojskowego a w niedzielę, odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Były też kiermasze roślin owocowych i ozdobnych. Rolnicy mogli skorzystać z obecności doradców wielu firm rolniczych w tym również specjalistów Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, której stoisko prezentujące zboża i ziemniaki z Listy Odmian Zalecanych cieszyło się wielkim zainteresowaniem. W ciągu dwóch dni wystawę odwiedziło ponad 60 tys. osób.