XIV Rolniczy Festiwal Nauki

XIV Rolniczy Festiwal Nauki zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie odbył się w dniach 5-6 października. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencję naukową, której tematem były „Innowacyjne rozwiązania w budynkach gospodarczych” otworzył Dyrektor CDR w Brwinowie Pan Jacek Węsierski. SDOO w Seroczynie uczestniczyła w pierwszym dniu festiwalu, prezentując stoisko z odmianami warzyw i roślin rolniczych oraz publikacje z 2017r.: regionalne „Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie mazowieckim w roku 2017”, „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie mazowieckim 2014-2016”, wstępne wyniki zbóż jarych i ozimych 2017 (również w uprawie ekologicznej) oraz „Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw 2017” wydane przez COBORU.