Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się zimowe posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Głównym punktem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego (LOZ) na rok 2018 dla zbóż jarych i ozimych oraz ziemniaków jadalnych z wszystkich grup wczesności.

Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2018 roku. Następnym ważnym punktem obrad było ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2018 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian, poprzedzone omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu IV i województwa mazowieckiego.