XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa

W dniach 16 i 17 czerwca 2018 r. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych. W tym jakże ważnym wydarzeniu branżowym organizowanym w centralnej Polsce uczestniczyło ponad 400 wystawców - firm hodowlanych i nasiennych, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów mineralnych oraz producentów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Na 20 ha gruntów rolnych pracownicy MODR prezentowali 393 poletka z odmianami 21 gatunków roślin uprawnych w tym doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z pszenicą ozimą, pszenicą i jęczmieniem jarym oraz kukurydzą - w sumie 103 odmiany. W niedzielę odbyły się XXIII Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Bardzo atrakcyjny dla widzów i uczestników był VIII Turniej Ekologiczny. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie prezentujące odmiany zbóż z listy odmian zalecanych oraz udostępniając wyniki doświadczeń PDO prowadzonych w województwie mazowieckim.

W ciągu dwóch dni imprezę odwiedziło ok. 70 tys. osób.