Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 19 czerwca 2018 roku w HR Danko Zakładzie Hodowli Roślin w Laskach odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jego celem było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO, ich liczby i lokalizacji. Posiedzenie rozpoczęło się lustracją doświadczeń PDO ze zbożami ozimymi i jarymi prowadzonymi w ZHR w Laskach. Przed ustaleniem doborów Inspektor COBORU Michał Dybowski omówił wartość gospodarczą odmian zbóż ozimych zarejestrowanych w 2018 roku. Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN w Warszawie – Elżbieta Kurowska przedstawiła aktualny udział zakwalifikowanych polowo plantacji odmian zbóż ozimych na terenie województwa mazowieckiego. Ponieważ dobory były bardzo duże, zespół zdecydował by w pszenicy wykluczyć z badań odmiany nowozarejestrowane plonujące poniżej wzorca, a we wszystkich gatunkach ustalił odmiany, o których dalszym udziale w doświadczeniach po zbiorze i przeanalizowaniu plonów zadecyduje komisja. Zmiany w lokalizacji doświadczeń mówiła Przewodnicząca MZPDO Emilia Sekulska.