XXV Międzynarodowe dni z Doradztwem Rolniczym

1 i 2 września 2018 r. na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce odbyły się jubileuszowe XXV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz jednodniową Wystawą Klaczy i Ogierów Hodowlanych. Organizatorem imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce we współpracy z Miastem Siedlce. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Energii, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce i Starosta Siedlecki.

W ciągu dwóch dni trwania imprezy podsumowano na scenie wiele konkursów, wręczono statuetki z okazji XXV Jubileuszowym MDzDR i medale „Zasłużony dla rolnictwa”. Ponad 400 wystawców z różnych branż, prezentowało najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, nawozy, środki ochrony roślin, mieszanki pasz jak również wyroby rzemiosła i rękodzieła ludowego. Były też kiermasze roślin owocowych i ozdobnych. Rolnicy chętnie dyskutowali ze specjalistami Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie na temat właściwego doboru odmian do uprawy. Mogli również otrzymać bezpłatne publikacje „Listy Odmian Zalecanych” i „Wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie mazowieckim”.