Szkolenie w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU

W dniu 12 grudnia 2018 roku w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach odbyło się szkolenie pn. „ Dobór odmian i agrotechnika uprawy roślin bobowatych w ramach inicjatywy białkowej COBORU”.

Szkolenie otworzyła dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie Pani Emilia Sekulska, a zebranych gości przywitał Pan Marek Furman dyrektor MODR O/Siedlce. Następnie Pani Emilia Sekulska przedstawiła założenia i sposoby realizacji programu „Inicjatywa Białkowa COBORU”. Agrotechnikę roślin bobowatych omówiła Pani prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Wyniki doświadczeń PDO z roślinami bobowatymi w latach 2016 – 2018 przedstawiła Pani Wanda Chojnacka z ZDOO w Kawęczynie, natomiast Pani Izabela Deniszewska z SDOO w Seroczynie - choroby i szkodniki bobowatych. Na zakończenie Pani Adela Kaniuk z firmy Agro Youmis omówiła błędy w uprawie soi.

Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, pracownicy MODR, ZDOO w Kawęczynie i SDOO w Seroczynie.