Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się ostatnie, w tej kadencji (2015-2018), posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Głównym punktem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego (LOZ) na rok 2019 dla zbóż jarych i ozimych, ziemniaków jadalnych z wszystkich grup wczesności oraz po raz pierwszy dla roślin bobowatych i soi.

Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2019 roku. Następnym ważnym punktem obrad było ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2019 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian dla zbóż jarych, poprzedzone omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu IV i województwa mazowieckiego.

Na posiedzeniu gościliśmy grupę studentów z SGGW, którym została przybliżona tematyka Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Na zakończenie przewodnicząca MZ PDO Pani Emilia Sekulska podziękowała wszystkim obecnym członkom Zespołu za współpracę w kończącej się kadencji i wręczyła pamiątkowe dyplomy.