Święto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

W dniu 15-go maja 2019r w Siedlcach w gmachu Wydziału Humanistycznego odbyła się Uroczystość Święta Uniwersytetu związana z obchodami pięćdziesięciolecia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Udział w niej wzięli znamienici goście : Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, wicemarszałkowie Senatu Maria Koc i Adam Bielan, senatorzy, posłowie, rektorzy i prorektorzy wielu zaprzyjaźnionych uczelni.

W czasie tej podniosłej uroczystości tytuł Doktora Honoris Causa został nadany prof. Janowi Jankowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie. Odbyło się nadanie habilitacji i doktoratów oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Bardzo miłym wydarzeniem było wręczenie Medalu Za Zasługi Dla Siedleckiej Uczelni Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie.