XX Mazowieckie Dni Rolnictwa

W dniach 15 i 16 czerwca 2019w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się XX jubileuszowe Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Gośćmi targów byli parlamentarzyści oraz samorządowcy reprezentujący lokalne władze oraz agendy rządowe związane z rolnictwem. Wśród listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu odczytany i wręczony został list wystosowany przez Dyrektora COBORU prof. dr hab. Edwarda Gacka Najważniejszą częścią wystawy były pola doświadczalne o pow. 20 ha, gdzie zaprezentowano kolekcje odmian z 20 gatunkami roślin uprawnych, pięć doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a także nowe technologie uprawy. Na placu wystawowym o powierzchni ok. 3 ha przygotowano ekspozycję maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej oraz wystawę zwierząt hodowlanych. Bogatą ofertę przygotowało 320 wystawców Prezentowane były czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. MODR przygotował również prezentację potraw i produktów tradycyjnych połączoną z degustacją. W tym roku organizatorzy podkreślili znaczenie produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi, z naturalnych surowców, pochodzących z małych gospodarstw rolnych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie prezentujące wyniki doświadczeń regionalnych, Listy Odmian zalecanych do uprawy na terenie woj. mazowieckiego oraz materiały poświęcone Inicjatywie Białkowej COBORU.