Dzień pola roślin bobowatych grubonasiennych i soi w SDOO w Seroczynie

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbył się „Dzień pola”. W bieżącym roku szczególną uwagę poświęcono roślinom bobowatym grubonasiennym i soi. Dyrektor Stacji poinformowała rolników o Inicjatywie białkowej COBORU oraz założeniach rekomendacji odmian. Rolnicy oglądali doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) zbóż i okopowych oraz roślin bobowatych grubonasiennych i soi. By zaprezentować bobowate z Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego zostały przygotowane specjalne poletka pokazowe również w gatunkach bobowatych, z którymi nie były prowadzone doświadczenia. Specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali odmiany oraz zapoznali gości z metodykami ich prowadzenia. W trakcie imprezy przekazano uczestnikom materiały dotyczące wyników krajowych doświadczeń roślin bobowatych i soi, „Inicjatywy białkowej COBORU”, publikacje regionalne wyników i Listy Odmian Zalecanych.