Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie

Dnia 26 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie odbył się Dzień Pola. Tematami przewodnimi były rośliny bobowate grubonasienne i soja – Inicjatywa białkowa COBORU oraz „ Złote ziarno kukurydzy w zdrowej polskiej diecie.

Zaprezentowane zostały doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego we wszystkich prowadzonych gatunkach, a poza tym wszystkie odmiany roślin bobowatych grubonasiennych i soi z Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na specjalnie przygotowanych poletkach pokazowych. Wykład o zastosowaniu kukurydzy w zdrowej diecie wygłosił dr inż. Roman Warzecha z IHAR –PIB w Radzikowie. Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji przybyłych gości byli specjaliści pracujący w ZDOO, którzy udzielali informacji z zakresu wartości gospodarczej odmian, uprawy i agrotechniki prowadzonych doświadczeń. W namiocie prezentowane były zdrowe przetwory z kukurydzy oraz publikacje na jej temat jak również publikacje regionalne wyników i Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego.