Powołanie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 3 lipca 2019 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej i jednocześnie Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Pana Wiktora Szmulewicza, oraz Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pani Beata Kowalska – Kierownik Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Pan Grzegorz Feliks Jaczewski – reprezentant Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek – Dyrektor COBORU.

W skład Mazowieckiego Zespołu PDO weszło 30 osób. Przewodniczącym Zespołu została ponownie wybrana Pani Emilia Sekulska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, a zastępcami zostali: Pani Beata Kowalska – Kierownik Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Pan Mirosław Pojmaj – Główny hodowca w Oddziale Laski firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni oraz Pan Tadeusz Szymańczak – Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Pełny skład nowo powołanego Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Seroczynie (www.seroczyn.coboru.pl) .

W trakcie posiedzenia dokonano również ustaleń dotyczących doborów odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO w sezonie 2019/2020.