XXVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

W dniach 7 i 8 września pod hasłem „ mazowiecka wieś w Europie” odbyły się w Siedlcach XXVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z XV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Energii, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce i Starosta Siedlecki. Uczestnikami tegorocznej imprezy były firmy hodowlane, handlowe i usługowe pracujące na rzecz rolnictwa, wytwórcy oraz grupy producentów rolnych.

W programie znalazły się także prezentacja maszyn rolniczych, nawozów i pasz, wystawa kolekcji roślin ozdobnych oraz rzemiosła i rękodzieła ludowego. Na swoim stoisku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie prezentowała odmiany zbóż, ziemniaków i bobowatych grubonasiennych z LOZ oraz udostępniała bezpłatnie publikacje regionalne i krajowe „Listy Odmian Zalecanych”, a także „Wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie mazowieckim”.