Zajęcia terenowe w SDOO w Seroczynie ze studentami z
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

W dniu 30 października 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbyły się zajęcia terenowe z udziałem studentów z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Spotkanie prowadziła Pani Emilia Sekulska - Dyrektor SDOO w Seroczynie, która omówiła funkcjonowanie jednostki i zapoznała zebranych z zadaniami realizowanymi w SDOO, oraz przybliżyła tematykę Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).