Szkolenie z zakresu doboru i uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi
w ramach inicjatywy białkowej COBORU.

W dniu 26 listopada 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach odbyło się szkolenie z zakresu doboru i uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach inicjatywy białkowej COBORU.

Zebranych gości przywitał Pan Józef J. Romańczuk dyrektor MODR O/Siedlce, a szkolenie otworzyła dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie Pani Emilia Sekulska.

Następnie Pan Tomasz Bobak z SDOO w Seroczynie przedstawił założenia programu „Inicjatywa Białkowa COBORU”, omówił wyniki doświadczeń PDO z roślinami bobowatymi i soją w latach 2017 – 2019 oraz zaprezentował Listy odmian roślin bobowatych i soi zalecanych do uprawy w województwie mazowieckim. Wyniki doświadczeń z MODR O/Poświętne przedstawiła Pani Wioleta Mazuchowska z MODR O/Poświętne. Agrotechnikę oraz agrofagi roślin bobowatych i soi omówił Pan Janusz Sychowicz z MODR O/Poświętne.

Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, uczniowie szkoły rolniczej w Siedlcach, doradcy MODR.