Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 22 stycznia 2020 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Głównym punktem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego (LOZ) na rok 2020 dla zbóż ozimych i jarych, ziemniaków jadalnych z wszystkich grup wczesności, roślin bobowatych i soi oraz po raz pierwszy dla kukurydzy na ziarno.

Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2020 roku.

Następnym ważnym punktem obrad było ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2020 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian dla zbóż jarych, poprzedzone omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu IV i województwa mazowieckiego.