„Dzień soi”


W dniu 9 września 2020 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie na polach doświadczalnych zlokalizowanych w IHAR- PIB w Radzikowie, odbył się „Dzień soi” w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”. Współorganizatorem imprezy był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Spotkanie otworzyła Dyrektor SDOO w Seroczynie Emilia Sekulska oraz Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Tomasz Skorupski. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor MODR oddział w Płocku Wojciech Banaszczak, Inspektor COBORU Michał Dybowski i doradcy MODR z oddziałów Bielice, Płock i Płońsk, a przede wszystkim rolnicy.

Spotkanie odbyło się na polach doświadczalnych, a składało się z części konferencyjnej i demonstracyjnej. Pierwszy wystąpił Janusz Sychowicz z MODR O/Poświętne omawiając „Uprawę, agrotechnikę i ochronę soi”- potem Wanda Chojnacka Specjalistka ZDOO w Kawęczynie omawiając „Wyniki doświadczeń z soją i rekomendację odmian w woj. mazowieckim”. Następnie uczestnicy spotkania udali się na pole ZDOO gdzie pod przewodnictwem Anny Faryn Z-cy Dyrektora SDOO mogli obejrzeć doświadczenia, w których badany jest zestaw odmian soi pochodzących zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) oraz odmiany zalecane do uprawy na terenie województwa mazowieckiego. W namiocie ZDOO dostępne były opracowania wyników doświadczeń oraz listy odmian zalecanych wojewódzkich i krajowych oraz informator o inicjatywie białkowej COBORU. W imprezie uczestniczyło około 40 osób.