Dzień pola w SDOO w Seroczynie

W dniu 21 czerwca 2021 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbył się „Dzień pola”. W bieżącym roku tematami spotkania były: UPRAWA ROŚLIN BOBOWATYCH I SOI oraz ZAUFAJ ODMIANOM Z LOZ.

Po przywitaniu przybyłych Dyrektor Stacji Emilia Sekulska omówiła Inicjatywę białkową COBORU oraz założenia rekomendacji odmian i tworzenia LOZ. Na polach rolnicy mieli możliwość obejrzenia doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO): zbóż ozimych i jarych, ziemniaka, buraka pastewnego, kukurydzy oraz roślin bobowatych grubonasiennych: łubinu żółtego i łubinu wąskolistnego i soi, a na poletkach pokazowych także grochu i bobiku. Specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali nowe odmiany oraz zapoznali gości z metodykami. W trakcie imprezy przekazano uczestnikom opracowania wyników krajowych soi i roślin bobowatych grubonasiennych oraz wyników doświadczeń regionalnych, publikacje dotyczące Listy Odmian Zalecanych i Inicjatywy białkowej COBORU.


Goście przybyli na 'Dzień Pola' do SDOO Seroczyn. Zapoznający się z publikacjami wyników PDO i LOZ oraz Inicjatywą Białkową.

Doświadczenie z owsem na polu. Zebrani Goście zapoznają się z charakterystyką doświadczenia