OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych dla SDOO w Seroczynie jest p. Małgorzata Potręć, e-mail: inspektor@cbi24.pl