WYDARZENIA


2023

20 czerwca 2023 r. IX posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
17 czerwca 2023 r. 100 – lecia Doradztwa Rolniczego
25 maja 2023 r. Dni Pola pod hasłem ,, Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”
25 stycznia 2023 r. Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

2022

2 września 2022 r. III Krajowy Dzień Soi
30 czerwca 2022 r. Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
22 czerwca 2022 r. Dzień Pola w Seroczynie
14 czerwca 2022 r. III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych
11-13 czerwca 2022 r. III Krajowe Dni Pola w Poświętnym
25 styczeń 2022 r. Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

2021

29 czerwca 2021 r. Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
24 czerwca 2021 r. II Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie
21 czerwca 2021 r. Dzień Pola w SDOO Seroczynie

2020

09 wrzesnia2020 r. Dzień Soi w ZDOO w Kawęczynie
25 czerwca 2020 r. Ogólnopolski pokaz polowy postępu genetycznego roślin uprawnych
15-16 czerwca 2020 r. Dni Pola w ramach inicjatywy białkowej COBORU i Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020
27-27 styczenia 2020 r. Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Ołtarzewie
22 styczenia 2020 r. Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego