Skład
 Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp.

Tytuł

Imię i nazwisko

Instytucja

Stanowisko

1

mgr inż.

Emilia Sekulska - przewodnicząca WZ PDO

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie

Dyrektor SDOO w Seroczynie

2

mgr inż.

Beata Kowalska - zastępca przewodniczącej WZ PDO

Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej

Kierownik Wydziału

3

mgr inż.

Mirosław Pojmaj - zastępca przewodniczącej WZ PDO

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Oddział Laski

Główny hodowca

4

mgr inż.

Tadeusz Szymańczak - zastępca przewodniczącej WZ PDO

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Rzecznik Prasowy

5

mgr inż.

Piotr Bober

Bayer CropScience Polska

Doradca techniczno-handlowy

6

mgr inż.

Wanda Chojnacka

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie

Specjalista ds. doświadczalnictwa

7

mgr inż.

Jarosław Dębski

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Manager do spraw rzepaku

8

mgr inż.

Michał Dybowski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Inspektor COBORU

9

Marian Głowacki

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu

Technik doradca

10

mgr inż.

Monika Górzyńska

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Główny specjalista

11

prof dr hab.

Marek Janusz Gugała

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

12

mgr inż.

Grzegorz Feliks Jaczewski

Mazowiecka Izba Rolnicza

Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego

13

mgr inż.

Marek Luty

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

Dyrektor Działu marketingu i rozwoju produktu

14

mgr inż.

Janusz Malanowski

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Doradca techniczny ds. upraw polowych

15

dr

Wojciech Nowacki

Emerytowany pracownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Oddział Jadwisin

Ekspert

16

technik

Dariusz Pomianowski

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku

Kierownik Pola Doświadczalnego

17

inż.

Łukasz Preuss

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel Handlowy

18

mgr inż.

Robert Rybak

Saaten - Union Polska Sp. z o.o.

Doradca regionalny

19

mgr inż.

Krzysztof Rzewuski

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach, Zespół Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

p.o. Kierownik Zespołu

20

mgr inż.

Tomasz Skorupski

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Zastępca Dyrektora

21

mgr

Adam Skowroński

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

Starszy specjalista ds. marketingu

22

dr hab.

Teresa Skrajna

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

Pracownik naukowy

23

mgr inż.

Tomasz Stachowicz

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu

Główny Specjalista

24

mgr inż.

Katarzyna Szumska

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, Dziale Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Specjalista

25

dr inż.

Mariusz Świca

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Gospodarstwo Palikije

Kierownik Gospodarstwa

26

inż.

Stanisław Tomaszewski

Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o.

Dyrektor Działu Handlowego

27

dr inż.

Roman Warzecha

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta

28

prof. dr hab.

Zdzisław Wyszyński

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Agronomii

Pracownik naukowy

Sekretarz Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego –
mgr inż. Tomasz Bobak (SDOO w Seroczynie)