KONTAKTY

SDOO Seroczyn
mgr inż. Emilia Sekulska dyrektor SDOO Seroczyn (25) 631 42 92
E.Sekulska.Seroczyn@coboru.pl
mgr Izabela Borkowska główny księgowy (25) 631 42 92
I.Borkowska.Seroczyn@coboru.pl
mgr inż. Tomasz Bobak specjalista (25) 631 42 92
sdoo.seroczyn@coboru.pl
technik Anna Kania księgowa (25) 631 42 92
sdoo.seroczyn@coboru.pl
mgr inż. Izabela Deniszewska specjalista (25) 631 42 92
sdoo.seroczyn@coboru.pl

 

ZDOO Kawęczyn
mgr inż. Anna Faryn kierownik ZDOO Kawęczyn, z-ca dyrektora SDOO Seroczyn (46) 861 35 15
zdoo.kaweczyn@coboru.pl
mgr inż. Wanda Chojnacka specjalista ds. doświadczeń (46) 861 35 15
zdoo.kaweczyn@coboru.pl