Dni Pola w ramach inicjatywy białkowej COBORU i Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020

W dniach 15 - 16 czerwca 2020 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbyły się Dni Pola w ramach inicjatywy białkowej COBORU i Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Wszystkich przybyłych gości na czele z Dyrektorem MODR odział Siedlce Józefem Janem Romańczukiem oraz Edwardem Kokoszką Członkiem Zarządu Powiatu Siedleckiego przywitała Emilia Sekulska Dyrektor SDOO w Seroczynie, która przybliżyła historie stacji oraz omówiła działalność doświadczalną.

Na polach doświadczalnych specjaliści działu badawczo-doświadczalnego zaprezentowali odmiany gatunków roślin rolniczych w doświadczenia PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego) dla zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, ziemniaka, buraka pastewnego, bobowatych grubonasiennych: łubinu żółtego i wąskolistnego, soi oraz poletka demonstracyjne dla odmian bobowatych grubonasiennych z Listy odmian zalecanych do uprawy w województwie mazowieckim.

W spotkaniu uczestniczyli doradcy MODR O/Siedlce (PZDR Siedlce i Garwolin) oraz rolnicy z regionu.