SKŁAD MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023)
Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr Joanna Dziurdziak – przewodnicząca WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie Dyrektor SDOO w Seroczynie
2 mgr inż. Beata Kowalska – zastępca przewodniczącej WZ PDO Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej/td> Kierownik Wydziału
3 mgr inż. Mirosław Pojmaj – zastępca przewodniczącej WZ PDO DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Oddział w Laskach hodowca
4 mgr inż. Tadeusz Szymańczak – zastępca przewodniczącej WZ PDO Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Rzecznik Prasowy
5 mgr inż Piotr Bober Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
6 mgr inż. Wanda Chojnacka Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie Specjalista ds. doświadczalnictwa
7 mgr inż. Jarosław Dębski Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Manager do spraw rzepaku
8 mgr inż. Michał Dybowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
9 Marian Głowacki Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu Technik doradca
10 mgr inż. Monika Górzyńska Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Główny specjalista
11 prof. dr hab. Marek Janusz Gugała Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Prorektor d.s. studiów
12 mgr inż. Grzegorz Feliks Jaczewski Mazowiecka Izba Rolnicza Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego
13 mgr inż. Marek Luty Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Dyrektor Działu marketingu i rozwoju produktu
14 mgr inż. Janusz Malanowski Syngenta Polska Sp. z o.o. Doradca techniczny ds. upraw polowych
15 dr Wojciech Nowacki Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Oddział Jadwisin Kierownik Oddziału
16 technik Dariusz Pomianowski Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku Kierownik Pola Doświadczalnego
17 inż. Łukasz Preuss KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel Handlowy
18 mgr inż. Robert Rybak Saaten - Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
19 mgr inż. Krzysztof Rzewuski Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach, Zespół Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Kierownik Zespołu
20 mgr inż. Tomasz Skorupski Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Zastępca Dyrektora
21 mgr Adam Skowroński Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Starszy specjalista ds. marketingu
22 dr hab. Teresa Skrajna Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Pracownik naukowy
23 mgr inż. Tomasz Stachowicz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu Główny Specjalista
24 mgr inż. Katarzyna Szumska Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, Dziale Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Specjalista
25 dr inż. Mariusz Świca Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Gospodarstwo Palikije Kierownik Gospodarstwa
26 dr inż. Roman Warzecha Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta
27 prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Agronomii Pracownik naukowy