JEDNOSTKI PROWADZĄCE DOŚWIADCZENIA


 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie
  Seroczyn; ul. Koszarowa 4; 08-116 Seroczyn
  tel. : 25 631 42 92; e-mail: sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie
  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie
  Kawęczyn 57/1; 96-516 Szymanów
  tel. : 46 861 35 15; e-mail: zdoo.kaweczyn@seroczyn.coboru.gov.pl
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  Oddział w Radomiu
  Radom; ul. Chorzowska 16/18; 26-600 Radom
  tel.: 48 365 69 00; e-mail: radom@cdr.gov.pl
  (Doświadczenia prowadzone w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie /n Wisłą)
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
  Oddział w Jadwisinie
  Jadwisin; 05-140 Serock
  tel.: 22 782 66 20; e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl
 • DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
  Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach
  Laski; 05-660 Warka
  tel.: 48 667 21 05; e-mail: zhrlaski@danko.pl
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
  Oddział Poświętne w Płońsku
  Poświętne; ul. H Sienkiewicza 11; 09-100 Płońsk
  tel.: 23 663 07 00;
  e-mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
  Radzików; 05-870 Błonie
  tel.: 22 725 36 11; e-mail: postbox@ihar.edu.pl