STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Seroczynie
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział badawczo-doświadczalny w Seroczynie
  • Dział gospodarczy w Seroczynie
  • ZDOO Kawęczyn