KONTAKTY


SDOO Seroczyn - sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl
dr Joanna Dziurdziak p.o. dyrektora (25) 6314292
j.dziurdziak@seroczyn.coboru.gov.pl
mgr Izabela Borkowska główny księgowy (25) 631 42 92
i.borkowska@seroczyn.coboru.gov.pl
mgr inż. Tomasz Bobak specjalista (25) 631 42 92
t.bobak@seroczyn.coboru.gov.pl
technik Anna Noceń księgowa (25) 631 42 92
a.nocen@seroczyn.coboru.gov.pl
technik Patrycja Czarczyńska Laborant (25) 6314292
p.czarczynska@seroczyn.coboru.gov.plZDOO Kawęczyn - zdoo.kaweczyn@seroczyn.coboru.gov.pl
mgr inż. Anna Faryn kierownik ZDOO Kawęczyn, z-ca dyrektora SDOO Seroczyn (46) 861 35 15
a.faryn.kaw@seroczyn.coboru.gov.pl
inż. Krzysztof Wiśniewski specjalista ds. doświadczeń (46) 861 35 15
k.wisniewski.kaw@seroczyn.coboru.gov.pl
inż. Emilia Chojnacka specjalista ds. doświadczeń (46) 861 35 15
mgr inż. Wanda Chojnacka specjalista ds. doświadczeń (46) 861 35 15
w.chojnacka.kaw@seroczyn.coboru.gov.pl
Małgorzata Kapłon księgowa (46) 861 35 20
m.kaplon.kaw@seroczyn.coboru.gov.pl