Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 29 czerwca 2021 roku w Remizie OSP Seroczyn oraz na polach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jego celem było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO, ich liczby i lokalizacji. Posiedzenie rozpoczęło się lustracją doświadczeń PDO ze zbożami ozimymi prowadzonymi w SDOO w Seroczynie, której przewodniczyła Pani Emilia Sekulska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie. Przed dyskusją nad ustaleniem doborów Inspektor COBORU Michał Dybowski omówił wartość gospodarczą odmian zbóż ozimych zarejestrowanych w 2021 roku. Wszyscy uczestnicy otrzymali publikacje regionalnych wyników doświadczeń PDO oraz LOZ.


Członkowie MZ PDO obecni na posiedzeniu w dniu 29.06.2021 roku w Seroczynie.

Obradujący członkowie MZ PDO nad doborami odmian do doświadczeń ze zbożami ozimymi.

Doświadczenie z pszenicą ozimą na polu. Uczestnicy posiedzenia MZ PDO lustrujący to doświadczenie.